Tiền phụ cấp tiền điện thoại có phải đóng thuế TNCN không? Luôn là một trong những câu hỏi rất được kế toán Thuế quan tâm khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế từ thu nhập tiền lương của nhân viên trong công ty. Bài viết này Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc trên:

hoan-thue-tncn

Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN?

Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN?

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công Văn Số: 5274/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại.

Theo công văn này: Trường hợp nếu khoản tiền điện thoại công ty chi trả nhân viên hàng tháng được xác định là khoản khoán chi điện thoại, có quy định tại Hợp đồng lao động, được thực hiện theo chính sách của công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Ngày 21/03/2016, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1166/TCT-TNCN hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại. Theo đó:

Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Vậy là tiền phụ cấp điện thoại không bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Còn về tiền xăng xe: Chi tiết các bạn xem tại: Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN?

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công