Kế toán Hà Nội giới thiệu 07 chính sách lao động, tiền lương mới nhất có hiệu lực từ 01/08/2016. Mời các bạn theo dõi

1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng

HuuTri

Nhằm lấp khoảng trống về chính sách cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/04/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP vào ngày 15/6/2015.

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng nêu trên, bao gồm:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP, Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Thời điểm điều chỉnh mức lương, trợ cấp tăng thêm tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, Nghị định còn nâng đồng loạt mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với những đối tượng được hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức lương mới cho cán bộ, công chức

Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng kể từ ngày 01/5/2016.

Đồng thời hướng dẫn đối với cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

– Nếu tổng tiền lương và các khoản phụ cấp lương tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tiền lương và các khoản phụ cấp lương cộng với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016.

– Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Thông tư 05/2016/TT-BNV bãi bỏ Thông tư số 07/2013/TT-BNV.

luong-huu

3. Mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đối tượng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP sẽ được nhận hỗ trợ theo hướng dẫn mới tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định như sau:

– Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, mức tối đa theo Điều 4 Quyết định 46/2015/QĐ-TT (ngày 28/09/2015);

– Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;

– Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;

– Tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;

– Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo:

+ Cư trú cách nơi đào tạo 15km trở lên: 200.000 đồng/người/khóa học;

+ Cư trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn cách nơi đào tạo từ 10 km trở lên: 300.000 đồng/người/khóa học;

– Người lao động tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (ngày 27/12/2008) được hỗ trợ thêm:

+ Tiền ở; và

+ Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện công ty TNHHMTV 100% vốn Nhà nước

Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thưởng đối với quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện được xác định như sau:

– Đối với quản lý chuyên trách: căn cứ vào số người quản lý và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu theo Điều 5 Nghị định này, trong đó:

+ Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, quản lý được tính thêm tối đa 1% tiền lương; và

+ Không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

– Đối với quản lý không chuyên trách: tính trên cơ sở số quản lý, thời gian làm việc và mức thù lao theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

5. Tăng thêm nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn vệ sinh, lao động

Ngày 16/6/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục gồm 17 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, ngoài việc bổ sung thêm công việc vào nhóm cũ trong Danh mục tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (13 nhóm), Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH còn thêm mới một số nhóm công việc sau:

– Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên;

– Các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa;

– Các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz;

– Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền…

6.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, quỹ tiền lương kế hoạch và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

7.

Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phàn, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo: thuvienphapluat

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn cập nhật luật thuế mới nhất để làm đúng, làm đủ!