Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn tới các bạn cách kê khai thuế môn bài 2016

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này ngày xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài từ năm 1996.

thue mon bai Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài 2016   Kế toán Hà Nội

Các trường hợp phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp: Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý…
Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp:  kho trung chuyển, văn phòng…

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Hộ gia đình trả thuế môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng:

Điều đáng lưu ý:

Đa số các doanh nghiệp và các kế toán tại các đơn vị nộp và đóng thuế TNDN tạm nộp, Thuế GTGT hàng tháng, năm rất chuẩn nhưng có một nghịch lý là: rất hay quên đóng thuế môn bài hàng năm. Đây là một điều sơ ý một cách tự nhiên và hậu quả là bị phạt tội trốn thuế rất nặng.

Hình thức đóng thuế môn bài

Hàng năm các doanh nghiệp đều phải  đóng thuế môn bài, hạn chót là cuối tháng 1 của năm

Doanh nghiệp vừa thành lập  nên đóng thuế môn bài + tờ khai môn bài vào cuối tháng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 1 đến tháng 6:  đóng thuế cả năm

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12:  đóng thuế nửa năm

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2016:

Hạn cuối là ngày 30/1/2016

+ Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế Môn Bài.
+ Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế môn bài nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.
– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Căn cứ để tính thuế môn bài đối với Doanh nghiệp là dựa vào số vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh và được xác định theo Mức  như sau:

Bậc Thuế

Vốn Đăng ký

Mức thuế Môn bài

cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Hồ sơ kê khai thuế là Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư Số: 156/2013/TT-BTC của bộ tài chính. Xem chi tiết tại đây: Mẫu tờ khai thuế Môn bài 

Nhưng kế toán cần lưu ý khi kê khai thuế Môn Bài: 

Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2016 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm 2016 ( Tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2016 không có sự thay đổi so với năm 2014 thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/1 đầu năm tài chính.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2016 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài  theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính). Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Còn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài của năm 2016 theo 6 mức như sau: 

  • Có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng.
  • Thu nhập từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 750.000 đồng.
  • Thu nhập từ trên 500.000 đồng – 750.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng.
  • Thu nhập trên 300.000 – 500.000 đồng/tháng, nộp thuế môn bài cả năm là 100.000 đồng.
  • Có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống, nộp thuế môn bài cả năm là 50.000 đồng.

Riêng đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2016 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2016 cho phù hợp.

Các bạn muốn làm kế toán thành thạo với những kỹ năng xử lý chuyên sâu thì có thể tham gia một khóa học ngắn hạn tại trung tâm kế toán Hà Nội như học thực hành kế toán cấp tốc ngắn hạn, lớp kế toán thuế thực hành ngắn hạn.