Trong bài viết này, Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời hướng dẫn bạn Tải mẫu phiếu xuất kho này về để sử dụng. Thông tư 133 này thay thế cho Quyết định 48/2006-BTC.

PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 – VT) dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

1. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133 mới nhất

 

phieu-xuat-kho-tt133

2. Hướng dẫn cách lập phiếu xuất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

>> Mẫu sổ sách kế toán thông tư 133

Để giúp các bạn không bị nhầm lẫn, viết sai phiếu xuất kho, Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT này nhé:

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị hoặc đóng dấu đơn vị, bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị( bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và xuất kho vật tư, công vụ, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Cột A, B, C, D: ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, sản phẩm, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Cột 1: Ghi số lượng vật tư , công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.

– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu)

– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo quy đinh hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).

Dùng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế xuất kho.

Dùng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần)

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.

Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

3. Tải miễn phí mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC TẠI ĐÂY

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế, làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín, chất lượng cho các doanh nghiệp trên toàn quốc!