Giáo trình Kế toán quản trị trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông do TH.S Đinh Xuân Dũng, Th.S Nguyễn Văn Tấn, Th.S Vũ Quang Kết biên soạn sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản thông qua việc trình bày các nội dung chính ở từng chương như sau:

Nội dung của giáo trình chia làm 7 chương; được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước do Th.S Đinh Xuân Dũng, Trưởng bộ môn Tài chính kế toán – Khoa Quản trị kinh doanh 1, chủ biên với sự tham gia của nhiều giảng viên bộ môn Tài chính kế toán.

1. Chương I – Những vấn đề chung về kế toán quản trị

1.1. Khái niệm bản chất kế toán quản trị

1.2. Mục tiêu kế toán quản trị

1.3 Nội dung kế toán quản trị

1.4. Đối tượng kế toán quản trị

1.5. Phương pháp của kế toán quản trị

1.6. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính

2. Chương II – Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh

2.1. Kế toán quản trị vật tư, hàng hóa

2.2. Kế toán quản trị tài sản cố định

2.3. Kế toán quản trị lao động và tiền lương

3. Chương III – Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

3.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong kế toán quản trị

3.2. Các loại giá thành được sử dụng trong kế toán quản trị

3.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

3.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

3.5. Ké toán tập hợp chi phí sản xuất

3.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

3.7. Tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ

4. Chương IV – Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

4.1. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

4.2. Kế toán quản trị doanh thu

4.3. Kế toán chi tiết kết quả kinh doanh

5. Chương V – Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận

5.1. Ý nghĩa

5.2. Một số khái niệm cơ bản, sử dụng trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận

5.3. Phân tích điểm hòa vốn

6. Chương VI – Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

6.1. Thông tin thích hợp của kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

6.2. Thông tin của kế toán quản trị cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn

7. Chương VII – Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí sản xuất

7.1. Khái quát về dự toán

7.2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doan

7.3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh

Mời các bạn download trọn bộ giáo trình kế toán quản trị TẠI ĐÂY

Trung tâm kế toán Hà Nội là trung tâm đào tạo kế toán thực hành thực tế lớn nhất cả nước với hơn 20 cơ sở hoạt động trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là đào tạo kế toán thực hành thực tế, làm dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp; tư vấn thuế kế toán miễn phí cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Bạn có nhu cầu tham gia các khóa học thực hành thực tế có thể tham khảo: