Thuế GTGT là một sắc thuế gián thu tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh từ khâu sản xuất lưu thông cho đến tiêu dùng. Chính vì vậy tất cả các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện việc tính và kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý.

Trong chương trình lần này, kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn hiểu về quy định kê khai trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Mời các bạn chú ý theo dõi.

Video hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phần 1

Hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ dưới dạng điền đầy đủ các thông tin trực tiếp vào phần mềm hỗ trợ kê khai theo Mẫu 01/GTGT.

Video 1: Kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Video hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phần 2

Video này hướng dẫn các bạn cách khác chúng ta lập tờ khai thuế GTGT này trên file Excel.

Video 2: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên Excel

Video hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phần 3

Trong 2 video trên Kế toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đối với phương pháp khấu trừ doanh nghiệp chỉ được kê khai thuế GTGT đầu vào trong trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào trong trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế có những trường hợp doanh nghiệp phát sinh hàng hóa dịch vụ bán ra vừa chịu thuế và vừa không chịu thuế. Như vậy trong trường hợp đó, nếu doanh nghiệp phát sinh hóa đơn dịch vụ mua vào mà không xác định dùng riêng cho trường hợp nào. Mời các bạn theo dõi nội dung video để có câu trả lời chính xác.

Video 3 hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp khác

—————————-

Công ty CP Nghiên cứu & Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội

Kế toán Hà Nội chuyên