Bảo hiểm thất nghiệp là một khoản hỗ trợ tài chính tạm thời cho người lao động khi bị mất việc làm. Tuy nhiên nếu người lao động muốn hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì cần phải làm gì? Hồ sơ, điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào? Kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề nêu trên qua Video Hướng dẫn chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.

Video hướng dẫn chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Bao gồm các nội dung sau:

  • Cơ sở pháp lý giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
  • Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
  • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Hồ sơ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp
  • Thời gian giải quyết
  • Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mời các bạn theo dõi nội dung video:

Kế toán Hà Nội

Hotline: 0934 401 811 – 0947 40 81 86

Email: info.kthn@gmail.com