Trong bài viết này Kế toán Hà Nội giới thiệu video hướng dẫn sử dụng phân hệ Cổ đông trên phần mềm Misa. Tự học kế toán Misa dễ dàng nhất. Hướng dẫn khai báo nhà đầu tư, khai báo nhóm cổ đông trên phần mềm kế toán Misa

misa-he-co-dong

– Phân hệ cổ đông trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý được thông tin về các cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, về các đợt phát hành cổ phần mới cũng như tình hình chuyển nhượng, chi trả cổ tức phát sinh trong kỳ kế toán.

– Đồng thời, thông qua hệ thống báo cáo quản trị, chương trình cũng hỗ trợ các nhà quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt được các thông tin về cổ đông và tình hình chi trả cổ tức của công ty.

>> Lớp học kế toán máy Misa

Video hướng dẫn khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên Misa

Đầu vào

Phiếu chuyển nhượng
Số cổ đông
Danh sách đợt phát hành
Danh sách mua cổ phần

Các tính năng chính

Cho phép lưu trữ thông tin về các đợt phát hành cổ phần mới
– Khai báo và cập nhật các thông tin về đợt phát hành cổ phần
– Phát hành các loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, …
– Khai báo và quản lý các thông tin về từng loại cổ phần phát hành: số lượng phát hành, loại cổ phần, giá phát hành, số năm hạn chế chuyển nhượng.

Cho phép quản lý danh sách đăng ký mua cổ phần
– Khai báo các thông tin của đối tượng đăng ký mua cổ phần
– Theo dõi các thông tin về cổ phần đăng ký mua của từng đối tượng đăng ký: Loại cổ phần, Giá phát hành, Số lượng được mua, Số lượng đăng ký, Số lượng được duyệt, Số lượng đã nộp tiền, Số tiền đã nộp

Cho phép quản lý sổ cổ đông của công ty
– Quản lý các thông tin về cổ đông của công ty
– Theo dõi tình hình sở hữu cổ phần của từng cổ đông về: Số lượng, Giá trị cổ phần sở hữu
– Người dùng có thể xem được lịch sử các giao dịch mua, chuyển nhượng cổ phần của từng cổ đông

Cho phép quản lý việc chuyển nhượng cổ phần
– Khai báo các thông tin liên quan khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty và giữa cổ đông với nhà đầu tư mới
– Cập nhật vào sổ cổ đông các giao dịch chuyển nhượng cổ phần

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc các bạn làm kế toán thật tốt. Nếu bạn chưa thành thạo kế toán hãy tham khảo: Lớp học kế toán tổng hợp thực tế